Ejner Davidsen
Ejner Davidsen 1922-2006

web-redaktionen modtog flere indlæg fra Ejner Davidsen i december 2006, hvor Kajs Avis ikke kunne udkomme. De handlede om nedskæringer på Skovgården og kan findes her: http://kajsavis.dk/xtra/skovgaarden-ed.html

Det sidste brev kom torsdag den 28. december kl. 09:47 med følgende indhold:

Kære Venner!
Jeg ønsker Jer alle et lykkeligt, sjovt og rigtig godt nytår.
"Tak for alt i det gamle år". Lad os hygge os i det nye...
Min PC' skal i dok.... så I får fred et stykke tid.
Keep smiling .... trods ALT... Ejner.

vedhæftet var følgende billeder

champagne
nytaar
knallert

Ejner DavidsenEn Ildsjæl ”logger af”

Ejner Davidsen er "gået i dok". Det var den nytårshilsen han sendte ud til familie og venner den 28. december, fordi hans elskede PC skulle ”i dok” og opdateres. Ordene bliver desværre til virkelighed, da han samme formiddag på vej til bridge faldt om og døde af et hjerteslag – et par uger før sin 85 års fødselsdag. Men afskeden blev som han havde ønsket, og Ejner var tilfreds.

Ejner fik 15 års pensioniststilværelse, som har været lige så aktiv som hans erhvervs- karriere. Udover at hygge sig med golf og bridge, var han primus motor og ophavsmand til, at pensionisterne i Værløse fik stillet et par PC'ere til rådighed, og selv stod for undervisning af seniorer i brugen af IT. En succes som hurtigt voksede fra 20 til over 200 brugere, og gruppen kalder sig EDB-Banden.   

En af de sidste handlinger Ejner Davidsen nåede var at fortsætte et gymnastikhold for seniorer. Det var dømt til nedlæggelse, da gymnastiklærerens kontrakt ikke kunne forlænges. Ejner Davidsen havde lånt Helle Gotved vidobånd og CD'ere på biblioteket, for så måtte de ældre jo selv stå for gymnastikken!

Ejner Davidsen var ukuelig og fuld af initiativer. Samme dag han døde, havde han sågar et læserbrev i Berlingske Tidende.

Ejner voksede op på Nørrebro som yngste barn af en søskendeflok på fem.

Som udlært typograf kom han til Berlingske Tidende, hvor han var ansat i mere end 25 år. Han blev hurtigt valgt som tillidsmand for typograferne, og senere var han i mere end ti år fællestillidsmand for Det Berlingske Hus. Da de grafiske fag (bogbindere og kartonnage, fotografer, litografer og typografer) skulle danne et kartel og samles i ét nyt hus på Lygten, stod Ejner Davidsen som administrator for denne koordination, og han virkede som kartelsekretær til sit fyldte 70 år.

Under krigen var Ejner frihedskæmper, og da hans bror, som var fotograf, blev sendt i kz-lejr, passede han dennes fotoatellier imens. Ved krigens afslutning meldte Ejner sig til den frivillige engelske hær, og gjorde i 2 år tjeneste ved The Royal Lincolnshire Regiment i Malaysia, Hong Kong og Singapore.

Et godt og langt liv med mange tillidshverv og stor kontaktflade er rendt ud. Ejner døde som en glad og tilfreds mand, og nød hver dag han fik. Han efterlader sig kone, 2 børn og 4 børnebørn.

Tekst og fotos: Tom Davidsen (via e-post 2. januar 2007)

2. januar©2007 web-redaktionen